Biie_Logo_1600.png

Biie Music Production
44.1khz-16bit stereo wav&mp3 BPM53
Beat3/4 Length_4:05
release date:7/6/2015

\2,000YEN

ステムミックスはこちら stem mix data
\6,000YEN
ステムミックストラックリスト 7Tracks [pf,vln_hamo,vln_main,vo_hamo,vo_main,MIDI,2mix]_44.1khz-16bit wav